Home > Multimídia > שיר לשלום Voltar

שיר לשלום

י. רוטבליט - י. רוזנבלום

Clique aqui para ouvir a música

תנו לשמש לעלות
לבוקר להאיר.
הזכה שבתפילות
אותנו לא תחזיר.

מי אשר כבה נרו
ובעפר נטמן,
בכי מר לא יעירו,
לא יחזירו לכאן.

איש אותנו לא ישיב
מבור תחתית אפל,
כאן לא יועילו לא שמחת הניצחון
ולא שירי הלל!

לכן, רק שירו שיר לשלום,
אל תלחשו תפילה!
מוטב תשירו שיר לשלום
בצעקה גדולה!

תנו לשמש לחדור
מבעד לפרחים.
אל תביטו לאחור
הניחו להולכים.

שאו עינים בתקוה
לא דרך כוונות.
שירו שיר לאהבה
ולא למלחמות.

אל תגידו: יום יבוא -
הביאו את היום!
ובכל הכיכרות
הריעו לשלום!
לכן, רק שירו...

Clique para ampliar Clique para ampliar Clique para ampliar
© 2002 by Michael Benitah. Todos os direitos reservados.

Veja também


Os links externos abrirão em uma nova janela.